Uyskanie dofinansowania na pompe ciepła w domu

Sposoby na sfinansowanie pompy ciepła

Rosnące ceny nośników energii sprawiają, że coraz więcej osób rozpatruje zastosowanie pompy ciepła na potrzeby ogrzewania domu i podgrzewania wody. Zaletą tego rozwiązania jest wyższy poziom bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ pompa ciepła pozyskuje i przekazuje do budynku znaczne ilości energii odnawialnej. Dzięki temu ograniczamy zużycie energii konwencjonalnej, w tym przypadku elektrycznej. Dowiedz się, jakie dofinansowanie do pompy ciepła możesz uzyskać!

Z pewnością na etapie przygotowania inwestycji warto skorzystać z możliwości pozyskania dofinansowania do pompy ciepła. W niniejszych artykule zebrano informacje na temat najważniejszych programów dofinansowania. Programy te zostały podzielone w zależności od tego czy chodzi modernizację istniejącego budynku czy budowę nowego domu.

1.     Dofinansowanie do pompy ciepła w budynku modernizowanym – „Czyste Powietrze”

Celem programu „Czyste Powietrze” jest redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez termomodernizację budynków oraz wymianę wysłużonych, nieefektywnych kotłów na paliwa stałe. Wśród urządzeń, które objęte są dofinansowaniem, znajdują się zarówno pompy ciepła typu powietrze-woda, jak i gruntowe. Wysokość dotacji zależy od dochodu beneficjenta.

W przypadku dochodu do 100 000 zł rocznie wysokość dotacji dla poszczególnych rodzajów pomp ciepła wynosi:

  • pompa ciepła powietrze-woda do 30% kosztów, maksymalnie 9000 zł,
  • pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej wydajności do 30% kosztów, maksymalnie 13500 zł,
  • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej wydajności do 45% kosztów, maksymalnie 20500 zł.

W przypadku dochodu na osobę do 1564 zł rocznie (w gospodarstwie wieloosobowym) i do 2186 zł rocznie (w gospodarstwie jednoosobowym) wysokość dotacji dla poszczególnych rodzajów pomp ciepła wynosi:

  • pompa ciepła powietrze-woda do 60% kosztów, maksymalnie 18000 zł,
  • pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej wydajności do 60% kosztów, maksymalnie 18000 zł,
  • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej wydajności do 60% kosztów, maksymalnie 27000 zł.

W przypadku dochodu na osobę do 900 zł rocznie (w gospodarstwie wieloosobowym) i do 1260 zł rocznie (w gospodarstwie jednoosobowym) wysokość dotacji dla poszczególnych rodzajów pomp ciepła wynosi:

  • pompa ciepła powietrze-woda do 90% kosztów, maksymalnie 27000 zł,
  • pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej wydajności do 90% kosztów, maksymalnie 27000 zł,
  • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej wydajności do 90% kosztów, maksymalnie 40500 zł.

Należy wyjaśnić, że „pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej wydajności” to urządzenie, które uzyskało klasę energetyczną A++ dla temperatury wody w instalacji na poziomie 55 stopni. Prawie wszystkie pompy ciepła typu powietrze-woda i wszystkie gruntowe pompy ciepła z aktualnej oferty Vaillant zaliczają się do grupy urządzeń o podwyższonej wydajności. Dzięki temu uprawniają do skorzystania z większej dotacji.

Dla uzyskania najlepszych efektów i znacznego ograniczenia kosztów eksploatacji montaż pompy ciepła warto poprzedzić termomodernizacją budynku. W tym celu również można skorzystać programu „Czyste Powietrze”. Co ważne, w kolejnym etapie rozwoju programu rozważany jest wariant prefinansowania inwestycji dla osób najuboższych.

2.     Pompa ciepła – dofinansowania – ulga termomodernizacyjna

Zakup pompy ciepła dofinansowany „Czystym Powietrzem”, a także jej montaż jest możliwy tylko w sytuacji, kiedy nowe urządzenie ma zastąpić demontowany kocioł stałopalny. Co w przypadku, gdy nie dysponujemy kotłem stałopalnym, a np. korzystamy z kotła gazowego i chcemy rozbudować instalację o pompę ciepła?

Pomocnym rozwiązaniem jest ulga termomodernizacyjna. Pozwala odliczyć od podstawy podatku dochodowego koszty poniesione na zakup i montaż pompy ciepła. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53000 zł, a kwota dofinansowania 30000 zł lub 37000 zł dla osób mniej zamożnych. Co ważne, odliczenia można dokonywać przez 6 kolejnych lat.

3.     Wniosek o dofinansowanie pomp ciepła z programu „Stop Smog”

To program wsparcia przeznaczony dla gmin w województwach, w których obowiązują uchwały antysmogowe. Program wspiera gminy w wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych kotłów oraz termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Korzystając z wysłużonego kotła stałopalnego, warto sprawdzić czy dana gmina bierze udział w programie „Stop Smog” i skorzystać z dotacji.

4.     Dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu – „Moje Ciepło”

Wymienione wyżej programy nie oferują dofinansowania do pomp ciepła w nowym budynku. Tę lukę uzupełni uruchamiany program „Moje Ciepło”. Warunkiem udziału w programie jest zaprojektowanie budynku tak, by znacząco ograniczyć zużycie energii pierwotnej. Początkowo wymagana będzie redukcja wskaźnika Ep co najmniej do 63 kWh/m2 rocznie, w kolejnych latach do 55 kWh/m2 rocznie. Od strony technicznej osiągnięcie takiego wyniku wymaga wyboru projektu budynku o zwartej bryle, zastosowania wyższego standardu izolacji termicznej, okien o niskim współczynniku przenikania, czy innych technologii wykorzystujących energię odnawialną. Szczegółowych wyliczeń dokonują osoby posiadające uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych.

W programie „Moje Ciepło” możliwe będzie uzyskanie dotacji w kwocie do 7000 zł dla pompy ciepła powietrze-woda i do 21 000 zł dla gruntowej pompy ciepła. Nieco wyższe kwoty dofinansowania do pomp ciepła są planowane dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Skorzystanie z wyżej wymienionych programów z pewnością pomoże w organizacji funduszy na montaż pomp ciepła. Dofinansowania te zostały zaprojektowane w ten sposób, aby umożliwić modernizację ogrzewania nie tylko bogatszym obywatelom, lecz także tym nieco mniej zamożnym. Dzięki temu każdy obywatel może mieć szansę na nową pompę ciepła, a co za tym idzie, przyczynić się nie tylko do ochrony środowiska, ale też zmniejszyć swoje rachunki za energię elektryczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close